ประวัติ บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด

" สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาประหยัดกว่าครึ่ง หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายของ STPW ทั่วประเทศเท่านั้น "

ด้วยวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่จะเป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า “บริษัท แสงทองออโต้พาร์ท จำกัด” จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยคุณ แสงชัย ธนาดำรงศักดิ์ ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2534 และได้เริ่มทำการนำเข้า อะไหล่ทดแทนจากประเทศไต้หวัน ด้วยการมีระบบจัดการสินค้าที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทได้จัดจำหน่ายเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับลูกค้าทั่วประเทศ และขึ้นเป็น บริษัทผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์อันดับต้นๆของประเทศไทย

ในปีเดียวกันนั้นเอง บริษัทได้ร่วมทุนกับคู่ค้าจากประเทศไต้หวันเพื่อจัดตั้งโรงงาน ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต และในปี พ.ศ. 2555 ได้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for Alternative Investment ) ในนาม บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) และปัจจุบันมีมูลค่าถึง 4,200 ล้านบาท โดยมีบริษัทแสงทองฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนเป็น “บริษัท แสงทอง ออโต้พาร์ทเวิลด์ จำกัด” และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 120 ล้านบาท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศ และภูมิภาค ด้วยระบบจัดการคุณภาพสินค้าแบบ Global Sourcing (การจัดซื้อชิ้นส่วนจากทั่วโลก) ทำให้บริษัทพัฒนาขึ้นเป็น “ออโต้พาร์ทเวิลด์” อย่างแท้จริง

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่เพียงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ โดยมีคู่ค้าที่มีศักยภาพในการกระจาย สินค้าทั่วประเทศมากกว่า 300 สาขาทั่วประเทศเท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังมีศักยภาพที่จะขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนได้อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสร้างคลังสินค้าในเขตปริมณฑลเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ได้แก่ คลังสินค้าแคราย และคลังสินค้าปทุมธานี เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค โดยคงไว้ซึ่งพันธกิจที่จะส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ดังคำขวัญ...

“คุณค่าที่ดีที่สุดโดยร้านอะไหล่ใกล้คุณ”


ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน
200 คน
พื้นที่คลังสินค้า
30,000 ตารางเมตร

วิสัยทัศน์

“ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด โดยร้านอะไหล่ในประเทศไทยให้กับลูกค้า”

พันธกิจ

S
S
S = SERVICE
ไม่เพียงส่งมอบสินค้า แต่ส่งมอบบริการที่เหนือความคาดหมาย
E
E
E = EFFICIENCY
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า
N
N
N = NEW PRODUCT THROUGH R&D
มีการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความต้องการของตลาด
T
T
T = TIMELY
จัดส่งตรงเวลา
Q
Q
Q = QUALITY & KAIZEN
มีระบบจัดการคุณภาพสินค้า และบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C
C
C = Corporate Governance
การกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาล และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน